Bottega: Prosecco set for next level of premiumisation

Bottega Spa owner Sandro Bottega believes that prosecco is set to enter a new era of premiumisation.

Go to Source
Author: {authorlink}